Cestovanie, autobusová stanica, železničné stanice, letisko

Pricestovať do Bratislavy je možné prostredníctvom viacerých druhov dopravy. Cestujúcim je k dispozícii cestná, železničná, riečna alebo letecká doprava. V oblasti cestných komunikácií je mesto diaľnične prepojené s Českou republikou, Rakúskom a Maďarskom.

Hlavná autobusová stanica v Bratislave je situovaná na Mlynských Nivách v blízkosti mestského centra. Na stanicu premávajú pravidelné prímestské, diaľkové aj medzinárodné autobusové linky. Bratislava má priame autobusové spojenia so Slovenskými krajskými mestami a aj zo zahraničnými mestami ako napr. Praha, Budapešť alebo Viedeň. Na letisko vo Viedni, nem. Flughafen Wien, odchádzajú autobusy z hlavnej stanice počas dňa takmer každú pol hodinu. Nová hlavná autobusová stanica je vo výstavbe a bude sa nachádzať na rovnakej adrese ako pôvodná autobusová stanica Mlynské Nivy. Počas výstavby je v prevádzke náhradná stanica, ktorá sídli len niekoľko metrov od staveniska. Informácie o odchodoch autobusov, resp. cestovné poriadky sa nachádzajú v priestoroch stanice a sú uvedené aj na web stránke Cp.sk.

Železničných staníc je v Bratislave niekoľko. Najfrekventovanejšia je Hlavná železničná stanica v Starom meste, ktorá je prepojená s viacerými Slovenskými mestami ako je napr. Žilina, Banská Bystrica, Poprad, Košice a Nové Zámky. Zo stanice je možné priamo cestovať aj do Viedne, Prahy alebo Budapešti. Ďalšími frekventovanými železničnými stanicami v Bratislave sú napr. ŽST Nové Mesto, ŽST Petržalka, ŽST Vinohrady a ŽST Devínska Nová Ves. Cestovné poriadky sú uverejnené v priestoroch jednotlivých staníc a aj na webovej stránke Cp.sk. Cestovné lístky je možné si zakúpiť na staniciach alebo v niektorých prípadoch aj vo vlaku, cez internet alebo SMS.

Medzinárodné letisko M.R.Štefánika v Bratislave umožňuje pravidelnými letmi cestovať do európskych aj mimoeurópskych krajín. Letisko má priame spojenia s veľkými mestami ako napr. Londýn, Manchester, Dublin, Brusel, Paríž, Rím, Moskva, Atény a Madrid. Priamo letecky cestovať je možné aj do dovolenkových destinácií Hurgada, Dubaj a Malta. Počas letnej sezóny je ponuka letov rozšírená o ďalšie destinácie. Letenky je možné si zakúpiť od leteckých spoločností alebo od sprostredkovateľov. Aktuálne prehľady odletov sú uverejnené na internete.