Informácie o Bratislave

Bratislava je hlavným a zároveň aj najväčším mestom v Slovenskej republike. Podľa štatistických údajov má viac ako 400 000 obyvateľov. Do mesta prichádzajú denne ďalšie tisíce ľudí kvôli práci, obchodným príležitostiam, nakupovaniu, kultúre a historickým pamiatkám. Centrum Bratislavy je vyhľadávanou mestskou časťou v pracovných dňoch aj počas víkednu, cez deň aj v noci. V uliciach mesta je možné počas celého roka stretnúť menšie i väčšie skupiny zahraničných turistov.

Pricestovať do Bratislavy je možné prostredníctvom cestnej, železničnej, riečnej alebo leteckej dopravy. V meste je k dispozícii aj MHD, ktorá je tvorená autobusmi, trolejbusmi a električkami. Územie Bratislavy je rozdelené do 5 okresov a 17 mestských častí.

Dominantou mesta je Bratislavský hrad, situovaný v historickom centre pri Dunaji. K turisticky najatraktívnejším lokalitám patrí Hlavné námestie, Primaciálne námestie, Michalská brána, Hodžovo námestie, Hviezdoslavovo námestie, Nábrežie Dunaja, Námestie SNP, Obchodná ulica, Námestie Ľ. Štúra a Šafárikovo námestie.

V oblasti nákupného turizmu sú frekventovanými miestami v Bratislave obchodné centrá, ktorých je meste niekoľko. Medzi najznámejšie a najnavštevovanejšie patria Aupark v Petržalke, Eurovea v Starom meste, Central v Ružinove, Polus v Novom meste a Avion pri letisku.

Kultúrne predstavenia sa tradične odohrávajú v Slovenskom národnom divadle, Divadle Nová scéna, Divadle Aréna, Radošinskom naivnom divadle a v ďalších bratislavských divadlách. V meste sa nachádza aj viacero renomovaných galérií a múzeí.

Z ekonomického hľadiska sa Bratislavský región zaraďuje k regiónom s najvyšším hrubým domácim produktom na obyvateľa v rámci Európskej únie. Podľa ekonomických ukazovateľov je meste nízka miera evidovanej nezamestnanosti a najvyššia priemerná mzda na Slovensku.